Dlaczego warto zostać Wolontariuszem

WOLONTARIUSZ – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536.) uregulowała status prawny wolontariusza. Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy wolontariuszem jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
WOLONTARIUSZ to osoba która dzieli się swoim czasem z innymi. To osoba która z potrzeby serca pomaga innym nie żądając w zamian wynagrodzenia.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM – wolontariat to nie tylko praca na rzecz innych, to także dobra zabawa i czas spędzony w miłym towarzystwie.
To szansa na rozwój, poznanie siebie i własnych słabości, a także spojrzenie na świat z innej perspektywy.

Na codzień  zabiegani i zamyśleni zapominamy o urokach i pięknie otaczającego nas świata. Pochłonięci pracą, domowymi obowiązkami, często przebiegamy z jednego końca miasta na drugi, nie dostrzegając uroków zmieniającej się pory roku.
A czasem wystarczy na chwile się zatrzymać, wziąć głęboki oddech, rozejrzeć , by dostrzec, że praca to nie wszystko, że wśród nas jest wielu wartościowych ludzi, a nasze otoczenie jest naprawdę warte naszej uwagi.

Zostań wolontariuszem i  poznaj świat innymi zmysłami 🙂 .