Wolontariat naKole

Celem projektu jest promocja i organizacja wolontariatu oraz zwiększenie zaangażowania 10 dorosłych wolontariuszy z województwa opolskiego w działalność organizacji pozarządowych. Wynikiem realizacji projektu będzie wzmocnienie wolontariatu jako formy aktywności obywatelskiej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, jak również zniwelowanie barier w dostępie do kultury, rekreacji i sportu tych osób w przyszłości.

W ramach zadania m.in. zorganizowane zostaną :

25.07.2020 r. – Warsztaty praktyczne mające na celu zapoznanie beneficjentów projektu z zasadami jazdy rowerem w każdym terenie, teoretyczne i praktyczne przygotowanie wolontariuszy do pilotowania tandemu. Wyćwiczenie wspólnej jazdy (zgranie się podczas ruszania i zatrzymywania się, ogólne zasady wspólnej jazdy, komendy niezbędne do płynnego poruszania się tandemem).

01.08.2020 r. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” szkolenie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie współpracy oraz podczas wyjazdów rowerowych. Dzięki zapoznaniu wszystkich z zasadami udzielania pierwszej pomocy podczas organizowanych w przyszłości rajdów wolontariusze, podopieczni oraz zarząd fundacji będą się czuli jeszcze bezpieczniej i pewniej oraz będą potrafili sobie pomóc.

29-30.08.2020 r. Szkolenia z turystyki kwalifikowanej/ turystyki rowerowej

24.10. 2020 r. „Podstawy audiodeskrypcji otoczenia i obiektów architektonicznych” Szkolenie to ma na celu zapoznanie wolontariuszy z podstawami audiodeskrypcji czyli przekazywanego drogą słuchową werbalnym opisem treści wizualnych osobom niewidomym i słabo widzącym. Umiejętność ta jest potrzebna do opisywania między innymi krajobrazów, otoczenia oraz obiektów architektonicznych podczas wspólnej jazdy tandemem, tak aby osoba niewidoma dokładnie wiedziała gdzie się znajduje i co ją otacza.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i wysłać d nas ankietę.
Z pośród nadesłanych ankiet zostanie wybranych co najmniej 10 osób dorosłych które zaprosimy do udziału w/w kursach, ale nie tylko 🙂

A zatem nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić do wypełnienia formularz i życzyć powodzenia 🙂


Zakończenie rekrutacji 19.07.2020 r.
Z każdą osobą która nadeśle do nas swoje zgłoszenie będziemy kontaktować się osobiście.


Zadanie publiczne finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Opolskiego.