WOLONTARIAT NAKOLE

Plakat projektu Wolontariat naKole

Celem projektu była promocja i organizacja wolontariatu oraz zwiększenie zaangażowania 10 dorosłych wolontariuszy z województwa opolskiego w działalność organizacji pozarządowych.
Poprzez organizowane szkolenia chcieliśmy pokazać że pomoc innym może być łatwa, przyjemna i przynosi wiele korzyści również wolontariuszom.

Pierwsze zajęcia odbyły się 25.07.2020 r. – i były to warsztaty zatytułowane „Jazda tandemem – techniczna strona roweru”
Dzięki dobrej współpracy z Radą dzielnicy Wróblin szkolenie zostało przeprowadzone przy kolorowej i urokliwej świetlicy dzielnicowej, dzięki czemu mieliśmy dużo przyjemnego i bezpiecznego miejsca do trenowania.
sam Warsztat został przygotowany i przeprowadzony w dwóch częściach.
Pierwsza część merytoryczna pozwoliła uczestnikom zapoznać się z budową roweru typu tandem , poznać praktyki potrzebne do komunikacji z pasażerem podwójnego roweru, zasady zmieniania rowerowych przerzutek, hamowania oraz nauczyć się drobnych napraw które mogą być potrzebne w trakcie zdobywania kilometrów.

W drugiej części uczestnicy przenieśli zdobytą wiedzę na rower i pod bacznym okiem instruktora, pokonując różne tereny, próbowali swoich sił w jeździe z pasażerem.

29-30.08.2020 r. Szkolenia z turystyki kwalifikowanej/ turystyki rowerowej
Uczestnicy wzięli udział w kursie na Instruktora turystyki kwalifikowanej/ turystyki rowerowej w ramach którego zapoznali się z podstawowymi zasadami grupowej jazdy rowerowej. Dowiedzieli się jak zorganizować wspólny wyjazd, na co trzeba zwrócić uwagę podczas planowania oraz jak ze sobą współpracować, żeby było przyjemnie i bezpiecznie.
Dzięki udziałowi w tym szkoleniu uczestnicy nabyli uprawnień do prowadzenia i organizacji wycieczek rowerowych zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.

10.10.2020 r. Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna zostało przygotowane i przeprowadzone przez profesjonalną firmę szkoleniową MARKUS Marek Klimowski. Beneficjenci zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznali sposoby opatrywania ran, rozpoznawania i usztywniania złamań, zwichnięć oraz innych urazów mogących przytrafić się w czasie wyjazdów rowerowych i nie tylko. Uczestnicy mieli okazję wypróbować zdobytą wiedzę poprzez wzajemne bandażowanie i usztywnianie, ćwiczenie masażu serca na fantomie oraz z użyciem Defibrylatora AED. Zdobyta wiedza przyda się każdemu z uczestników zarówno podczas organizowanych wyjazdów rowerowych jak również na każdym etapie współpracy z beneficjentami fundacji i po za nią.

21.10. 2020 r. „Podstawy audiodeskrypcji otoczenia i obiektów architektonicznych”
Wzajemna komunikacja i odpowiednie zrozumienie jest podstawą każdej współpracy. Dlatego ważne jest poznanie potrzeb i oczekiwań osób z którymi przyjdzie nam współpracować. W ramach projektu „Wolontariat naKole” zostało zorganizowane szkolenie „Audiodeskrypcja otoczenia” w którym beneficjenci projektu mogli poznać i zrozumieć potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Podczas warsztatów uczestnicy uczyli się jak opisywać widziane otoczenie i obiekty architektoniczne, na co warto zwracać uwagę oraz na bezcelowość używania niektórych zwrotów czy określeń. Umiejętność ta jest potrzebna do opisywania między innymi krajobrazów, otoczenia oraz obiektów architektonicznych podczas wspólnej jazdy tandemem tak aby osoba niewidoma dokładnie wiedziała gdzie się znajduje i co ją otacza.

Ostatnim elementem projektu było otwarte spotkanie promujące wolontariat sportowy.
Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna zmusiła nas do lekkiej zmiany formy planowanego spotkania.
Po raz pierwszy przeprowadziliśmy spotkanie w formie LIVE na portalu społecznościowym Facebook 
Zaproszenie do udziału w nagraniu zostało udostępnione na stronie fundacji, na naszym FP, na Facebook-owych grupach Opolskich, rowerowych oraz wolontaryjnych, a także na łamach innych serwisów społecznościowych.
Podczas spotkania powiedzieliśmy:
*Czym zajmuje się fundacja
*Czego dotyczył projekt
*Co zrobiliśmy
*Czym jest wolontariat sportowy
*I dlaczego jest tak ważny
* udostępniliśmy nagrane wypowiedzi naszych wolontariuszy i beneficjentów.
I choć nie obyło się od problemów technicznych to nagranie trafiło do ponad 1000 odbiorców.

To był naprawdę bardzo wartościowy projekt, pełen nowej wiedzy i umiejętności.

Łatwiej pomagać kiedy się wie jak to robić i czego od nas oczekuje nasz beneficjat.

WOLONTARIAT NAKOLE
najprawdopodobniej najlepsza forma pomagania.

.