SOLIDARNI NAKOŁACH 

Aktualnie jesteśmy w trakcie negocjanci z grantodawcą mających na celu zmianę formy realizacji projektu, którego nie mogliśmy zrealizować w związku z panującą sytuacją epidemiologiczno sanitarną


Początkowo projekt „Solidarni naKołach” zakłada uczczenie
i upamiętnienie sylwetki Anny Walentynowicz w innowacyjny i aktywny sposób.
10 osób (w tym 4 lub 5 to osoby z dysfunkcją wzroku) przejedzie 600 km odwiedzając ważne miejsca  historyczne.

Do realizacji tego projektu został zbudowany rower typu tandem .

Pierwszy termin zakończenia projektu to  : 27.05.2020 r.