PROFESJONALIZACJA FUNDACJI NAKOLE

Projekt sfinansowano ze środków pochodzących z Opolskiego Centrum Wspierania Organizacji pozarządowych w ramach konkursu “Silne NGO”.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i usprawnienie działań fundacji, co przyczyni się do wzrostu podejmowanych działań społecznych.
W ramach otrzymanego grantu:

  1. 4 osoby zdobyły uprawnienia do Kierowania Ruchem
  2. 4 osoby wzięły udział w kursie  pt.” Instruktor Turystyki Kwalifikowanej”  
  3.  Zakupiliśmy materiały informacyjne i reklamowe
  4. Zakupiliśmy niezbędne części do budowy kolejnego tandemu