NASZE PROJEKTY

Zrealizowane:

W trakcie realizacji:


WOLONTARIAT NAKOLEpromocja i organizacja wolontariatu oraz zwiększenie zaangażowania 10 dorosłych wolontariuszy z województwa opolskiego w działalność organizacji pozarządowych.
Zadanie publiczne finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Opolskiego.
Termin zakończenia projektu : 31.12.2020 r

TANDEMOMANIA Celem projektu było zwiększenie zaangażowania 15 dorosłych wolontariuszy, z województwa opolskiego i dolnośląskiego, w działalność organizacji pozarządowych oraz podniesienie poziomu aktywności fizycznej 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez warsztaty i udział w rajdach rowerowych / tandemowych do 30.11.2020 r.

SOLIDARNI NAKOŁACH 
-Termin zakończenia projektu : 31.12.2020 r.

TANDEM DLA SENIORA – sfinansowany w ramach VI edycji Programu „Decydujesz, Pomagamy” organizowanego przy współpracy ze spółką Tesco (Polska) Sp. z o.o. oraz Fundacją Tesco
-Termin zakończenia projektu : 24.12.2019 r.

-Termin zakończenia projektu : 09-11.11.2019 r.
.
PROFESJONALIZACJA FUNDACJI NAKOLE – sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach konkursu „Silne NGO’ finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola.
-Termin zakończenia projektu : 30.10.2019 r.

ODLOTTOWA JAZDA

TANDEM DLA OPOLAN –  sfinansowany w ramach V edycji Programu „Decydujesz, Pomagamy” organizowanego przy współpracy ze spółką Tesco (Polska) Sp. z o.o. oraz Fundacją Tesco

OPOLSZCZYZNA NAKOŁACH  – sfinansowano ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.

RAJD KOLARSKO-PIESZY BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH 
29.09.2018 r.

NAKOLE NA KAJAKI
30.06-01.07.2018 r.

OGÓLNOPOLSKI RAJD KOLARSKO-PIESZY GÓRAMI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO 
25.05-27.05.2018 r.

NAKOLE DO TURAWY
29.04.2018 r.

RAJD ROWEROWY NA BISKUPIĄ KOPĘ
11.11-12.11.2017 r.

TANDEMEM PRZEZ POLSKĘ
16.05-11.11.2017 r.

RAJD DOOKOŁA OPOLSZCZYZNY
28.04-01.05.2017 r.

TANDEM POD CHOINKĘ
15.12.2016 r. – 31.03.2017 r.

LEŚNY BAR
26.11.2016 r.