KONTAKT

Fundacja naKole

ul.Mikołaja 4/7
45-127 Opole

      fundacjanakole.org
    info@fundacjanaKole.org

Prezes zarządu
Karolina Włodarska
 781-986-575

 karolina@fundacjanakole.org

Wice prezez zarządu
Alicja Stelmszczyk
796-085-393

 alicja@fundacjanakole.org

Specjalista ds. nadzwyczajnych 
Łukasz Jurkowski
504-619-468
 lukasz@fundacjanakole.org