Misja

Najważniejszym celem naszej fundacji jest zapewnienie aktywnego wypoczynku i rehabilitacji
osobom potrzebującym. Promowanie i rozwój wolontariatu, oraz integracja osób z
niepełnosprawnościami i pełnosprawnych.
Chcemy pokazania światu, że wiele niepełnosprawności nie przeszkadza w zdobywaniu nowych
szczytów, nawet na rowerze ;).
Osoby z niepełnosprawnościami mają dokładnie takie same potrzeby jak ich pełnosprawni
rówieśnicy. Też kochają ruch, piękną muzykę, świeże powietrze i pragną aktywie spędzać wolny czas.
Jednak do wielu aktywności potrzebują drugiej osoby, przewodnika, który przebiegnie razem z nim,
pojedzie na rowerze, pójdzie na spacer lub wspólnie będą przeżywać koncert lub spektakl teatralny.