Czym się zajmuje Wolontariusz w Fundacji „naKole”

Głównym zadaniem Wolontariusza Fundacji jest realizacja celów statutowych Fundacji poprzez aktywny udział w szczególności w:

a) imprezach organizowanych dla podopiecznych fundacji  (pomoc podopiecznym w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych, w szczególności poprzez prowadzenie rowerów typu tandem)
b) imprezach  i spotkaniach organizowanych dla podopiecznych Fundacji (pomoc w przygotowaniu miejsca ich organizacji, organizacja poczęstunku, organizacja zabaw i gier dla podopiecznych Fundacji);
c) akcjach marketingowych organizowanych przez Fundację takich jak roznoszenie ulotek, rozklejanie plakatów;
d) kwestach i imprezach charytatywnych organizowanych przez Fundację i służących realizacji jej celów statutowych;
e) indywidualnych spotkaniach z podopiecznymi;
f) wykładach i spotkaniach szkoleniowych poszerzających wiedzę na temat Wolontariatu.