Co zrobić żeby zostać Wolontariuszem w Fundacji „naKole”

Żeby zostać wolontariuszem w Fundacji naKole wystarczy

  1.  Zapoznać się z treścią  regulaminu wolontariatu 
  2. Wypełnić poniższą ankietę  w wersji elektronicznej       lub papierowej      – papierową wersję należy dostarczyć do siedziby fundacji
  3.  Dostarczyć do siedziby fundacji, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego,  zgodę na świadczenie usług wolontariackich     –  dotyczy młodzieży między 16 a 18 rokiem życia.